Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes po mši svaté v 9.00 setkání pro rodiče. Povídání o pomůckách pro děti, prezentace tzv. misálků. To vše ve farní místnosti.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: památka sv. Antonína, opata.

Středa: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme v modlitbách na tento úmysl. 

Sobota: památka sv. Anežky, panny a mučednice. Večer v 19.00 začíná farní ples v sále Na Marjánce!

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 mše svatá v 18.00 s udílením svátosti křtu.

V neděli 29. ledna 2023 mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Po mši svaté setkání lektorů, pozvání pro všechny, kdo se chtějí zapojit do liturgie, tentokráte zaměřeno na praktické ukázky a cvičení.

Děkujeme všem, kdo jste se minulý týden jakýmkoli způsobem zapojili do Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem, kdo jste připravili Tříkrálový průvod a živý betlém o slavnosti Zjevení Páně. 

Pokračujeme ve sbírce Svíčky pro Ukrajinu – „okopové svíčky.“ Svíce, nedopalky svíci a plechové konzervy spíš nižší běžné velikosti můžeme odkládat do krabice vzadu v bazilice.   

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha