Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Božího slova.

Úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa: Svátek Obrácení sv. Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů. 

Čtvrtek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Mše svatá v 18.00 s udílením svátosti křtu.

Pátek: mše svatá v 18.00 o Duchu svatém za dobrou volbu hlavy státu.

Sobota: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Po mši svaté setkání lektorů, pozvání pro všechny, kdo se chtějí zapojit do liturgie, tentokráte zaměřeno na praktické ukázky a cvičení.

Čtvrtek 2. února 2023 je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života.

Děkujeme všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem, kdo jste připravili Tříkrálový průvod a živý betlém o slavnosti Zjevení Páně.