Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: večerní mše svatá za + br. Josefa Šulce OSB v den výročí úmrtí. Po mši svaté následuje úklid kostela. Děkujeme všem, kdo můžete přijít.

Úterý: památka sv. Jana Bosca, kněze.

Čtvrtek: Svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00.  

Pátek: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po večerní mši svaté eucharistická adorace, 19.45 společná večerní modlitba breviáře, 20.30 požehnání.

V pátek 10. února 2023: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. Ve dnech 5. – 12. února 2023 se v Praze koná kontinentální shromáždění Synody (2021−2024). Delegáti tohoto setkání, biskupové a laici z evropských zemí, budou slavit mši svatou v naší bazilice právě 10. února v 18.00.

V rámci tohoto evropského setkání Synody jsme zváni i na mši svatou v katedrále, která bude 8. února v 18.00.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha