Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je odpovědností křesťanů účast ve svobodných volbách. Je posláním křesťanů uskutečňovat evangelium ve svobodné zemi. Je úkolem křesťanů se o svobodné prostředí pro hlásání evangelia a život církve postarat. Pojďme volit a mysleme na budoucnost naší země také v modlitbě. Mše svatá De Spiritu Sancto (O Duchu svatém) za dobrou volbu prezidenta v pátek 27. ledna 2023 v 18.00 v bazilice sv. Markéty.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha