Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Doba vánoční svátkem Křtu Páně končí. Ježíš přijímá spolu s ostatními křest ve vodách Jordánu, vstupuje do proudu odnášejícího vše zlé, aby se ztotožnil s námi, aby ukázal na potřebnost lidské konverze. Na slavnost Zjevení – Epifanie – 6. ledna se nám představil Král. Vládne bratrstvím, trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho „vládním programem” je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí.

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha