Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O 3. neděli v mezidobí, v čase modliteb za jednotu si uvědomujeme dar Písma, Bible, Božího slova… „Slovo, které zachraňuje, nevyhledává chráněná, sterilizovaná a bezpečná místa. Vstupuje do našich složitostí, do našich temnot.” (papež František)

Oni hned nechali sítě a následovali ho. (Mt 4, 20)