Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na přednášku PhDr. Daniela Korteho o stále aktuálním díle Erasma Rotterdamského. 

KDY? úterý 10. 1. 2023 od 19:00

KDE? ve velkém sále v Klášterní sýpce

vstup volný / bez rezervace