Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V těchto překotných dnech si dopřejme povzbuzení. Upozorňujeme na krátké video o 70. výročí kněžství františkána P. Benedikta Holoty, kterého mnozí známe, zvláště střední a straší generace. Žije v Praze v klášteře u kostela Panny Marie Sněžné. Vychoval několik generací křesťanů. Asi dvacet let trpělivě dojížděl do našeho břevnovského kláštera, aby nám, benediktinům, posloužil duchovně a lidsky (lidsky a duchovně…). To stále činí, ale tentokráte jsme to my, kdo se s vděčností za tuto možnost vydáváme za ním. Krásné svědectví života a bohaté zkušenosti ZDE.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha