Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 vítáme poutníky z farnosti Benešov, kteří přivezli asi 150kg vosku na svíčky pro Ukrajinu. Děkujeme a Pán žehnej! 

Pondělí: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků.

Úterý: v 19.45 v bazilice se koná večerní modlitba v duchu komunity Taizé.

Pátek: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. Ve dnech 5. – 12. února 2023 se v Praze koná kontinentální shromáždění Synody (2021−2024). Delegáti tohoto setkání, biskupové a laici z evropských zemí, budou slavit mši svatou v naší bazilice právě 10. února v 18.00. V rámci tohoto evropského setkání Synody jsme zváni i na mši svatou v katedrále, která bude 8. února v 18.00.

Sobota: památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných. V okruhu této památky vždy udělujeme zde v bazilice svátost nemocných. Tu může přijmout každý pokřtěný, kdo se cítí sešlý věkem, těžce nemocný nebo ten, kdo je před vážným lékařským zákrokem. Svátost nemocných je především duchovní posila… Je dobré se připravit svátostí smíření. Svátost nemocných bude společně udělována tedy v sobotu v 18.00 a v neděli v 7.30 a v 9.00.

Prosíme o pomoc zvláště mladé muže v pondělí 13. února 2023 ráno v 8.30. Jedná se skládání stavebního řeziva z klášterních lesů (trámky a latě). Dříví bude použito na opravu krovu prelatury kláštera. Děkujeme předem za všechny ochotné ruce.

V úterý 14. února 2023 se koná večer v 19.00 další setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

Ve čtvrtek 16. února 2023 je výročí úmrtí prof. Jana Sokola. Odpoledne bude otevřený hřbitov i z klášterní zahrady. Návštěvu hřbitova a účast na večerní mši svaté plánují i zástupci Fakulty humanitních studií UK.

V neděli 19. února 2023: Masopustní neděle. Po mši svaté v 9.00 bude farní kafe přesunuto k Vojtěšce, kde – v případě příznivého počasí – připravíme popel na letošní vstup do doby postní. Můžeme tedy nosit ratolesti z loňské Květné neděle a klást je k našemu domečku v bazilice.

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Vybrali jsme celkem 53 147Kč. Účel sbírky je k dispozici na našich informačních místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha