Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Vybrali jsme celkem 56 547Kč. Účel sbírky je k dispozici na našich informačních místech.

Pondělí: Prosíme o pomoc zvláště mladé muže, jedná se o skládání stavebního řeziva z klášterních lesů (trámky a latě). Dříví bude použito na opravu krovu prelatury kláštera. Akce proběhne ráno od 8.30. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme předem za všechny ochotné ruce.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Večer zveme v 19.00 na další setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

Čtvrtek: výročí úmrtí prof. Jana Sokola. Odpoledne bude otevřený hřbitov i z klášterní zahrady. Návštěvu hřbitova a účast na večerní mši svaté plánují i zástupci Fakulty humanitních studií UK.

Neděle: Masopustní neděle. Po mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti, se farní kafe přesouvá k Vojtěšce, kde – v případě příznivého počasí – připravíme popel na letošní vstup do doby postní. Můžeme tedy nosit ratolesti z loňské Květné neděle a klást je k našemu domečku v bazilice.

Ve středu 22. února 2023 vstupujeme do doby postní. Mše svaté v 7.00, 16.00 (v rámci výuky náboženství) a v 18.00. V době postní nás čekají postní páteční adorace, modlitby křížové cesty a také tematická příprava v rámci nedělních bohoslužeb. Příprava bude znovu zaměřena na slavení eucharistie, tentokráte s akcentem doby postní. Eucharistie jako cesta. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha