Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. V 15.00 mše svatá pro seniory.

Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle, to vše jako prvek solidarity s trpícími, naše symbolické vyjití na poušť. Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Mše svaté v 7.00, 16.00 (v rámci výuky náboženství) a v 18.00.

V neděli 5. března 2023 při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Je to modlitba vedená laiky, můžete se hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 do 21.00. Od 20.30 moderovaná část adorace s biblickým tématem jak příprava na následující neděli. 

Poděkování všem, kdo jste přišli v pondělí pomoct se dřevem na opravu krovu prelatury kláštera.

Naše letošní společná příprava na Velikonoce se nazývá: „40 dní – doba a cesta.“ Doba postní není jen o půstu, ale o načerpání nových duchovních sil k životu. Při nedělních bohoslužbách budeme opět uvažovat o eucharistii, o jednotlivých částech mše svaté, opět z pohledu nedělních biblických textů. Eucharistie jako čas, který je nám darován, a cesta, po které jdeme společně, vzájemně se sbližujeme a společně putujeme k cíli. Téma 1. neděle postní: Čas k shromáždění. 

Vychází další číslo benediktinského občasníku. Je možno si ho vzít za dobrovolný příspěvek vzadu u tiskovin. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha