Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výsledek sbírky v naší farnosti činí 56 547 Kč. Všem dárcům děkujeme! Účel sbírky podrobněji v příspěvku. 

I letos se můžeme zapojit do Tříkrálové sbírky. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať:-)!

Jakým způsobem mohu do sbírky přispět?

1) Do zapečetěné kasičky Tříkrálové sbírky u nás v kostele:

v pátek 6. 1. na závěr Tříkrálového průvodu u jesliček a po skončení mše sv. v kostele sv. Markéty

v sobotu 7. 1. po večerní mši sv. v kostele sv. Markéty

v neděli 8. 1. po všech bohoslužbách v Břevnově v kostele sv. Markéty

2) Od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 bezhotovostním převodem skrze přidělený QR kód (naskenujte QR kód do vaší bankovní aplikace), nebo bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem

Číslo tříkrálového účtu: 66008822/0800

Variabilní symbol: 777910035

3) Od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 poslat dar prostřednictvím Online kasičky, tj. zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky. Po zadání částky, kterou chcete darovat, budete vyzváni k výběru místní charity pomocí PSČ (naše je 16901), názvu charity (Farní charita Praha 6 – Břevnov) nebo názvu obce (Praha 6).

4) Prostřednictvím dárcovské sms – více zde. Současně chceme upozornit na Tříkrálový koncert, který bude vysílán v přímém přenosu v neděli 8. 1. 2023 od 18 hodin na programu ČT1. 

Jak budou peníze ze sbírky využity? 

65% získá přímo naše farní charita, která se rozhodla podpořit Fond ohrožených dětí
10 % humanitární pomoc v zahraničí: pomoc chudým rodinám a dětem v Taškentu (Uzbekistán) a pomoc obětem domácího násilí a chudým rodinám s dětmi v Biškeku (Kyrgyzstán)

15 % diecézní záměry: výstavba Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2

5 % celostátní charitativní projekty
5 % režie sbírky (ve prospěch Charity ČR)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha