Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes po mši svaté v 9.00 je další setkání lektorů s možností praktických cvičení a ukázek.

Pondělí: vždy v 17.25 modlitba růžence v kostele.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. Večer v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

V pondělí 13. března 2023 si připomeneme 10. výročí zvolení papeže Františka. Mysleme na něj v modlitbě, o kterou nás často prosí. 

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Je to modlitba vedená laiky, můžete se hlásit v sakristii a zapsat se do rozpisu. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 do 21.00. Od 20.30 moderovaná část adorace s biblickým tématem jako příprava na následující neděli. 

Naše letošní společná příprava na Velikonoce se nazývá: „40 dní – doba a cesta.“ Doba postní není jen o půstu, ale o načerpání nových duchovních sil k životu. Při nedělních bohoslužbách budeme opět uvažovat o eucharistii, o jednotlivých částech mše svaté, opět z pohledu nedělních biblických textů. Eucharistie jako čas, který je nám darován, a cesta, po které jdeme společně, vzájemně se sbližujeme a společně putujeme k cíli. Téma 3. neděle postní: Vděčnost za plody země (bohoslužba oběti). 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha