Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: 10. výročí zvolení papeže Františka. Poděkujme za jeho službu s prosbou o dar zdraví a moudrosti. Večerní mše svatá za + prof. Jana Patočku. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujme všem, kdo můžete přijít pomoci. 

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Neděle: IV. postní – „Radostná.“

Pondělí 20. března 2023: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Úterý 21. března 2023: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Sobota 25. března 2023: slavnost Zvěstování Páně. Den modliteb za nenarození děti. 

Pondělí 27. března 2023: v 19.45 večer ztišení, modlitby a písní v duchu komunity Taizé.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek je možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 do 21.00. Od 20.30 moderovaná část adorace s biblickým tématem jako příprava na následující neděli. 

Naše letošní společná příprava na Velikonoce se nazývá: „40 dní – doba a cesta.“ Téma 4. neděle postní: Svaté přijímání – doba nasycení a vyvolení. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha