Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Úterý: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Sobota: slavnost Zvěstování Páně. Den modliteb za nenarození děti. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Pondělí 27. března 2023: v 19.45 večer ztišení, modlitby a písní v duchu komunity Taizé.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek je možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 do 21.00. Od 20.30 moderovaná část adorace s biblickým tématem jako příprava na následující neděli. 

V polovině doby postní je vhodné také připomenout, že naše letošní společná postní almužna je věnována na pomoc Ukrajině, konkrétně na dopravu potřebného materiálu.

Naše letošní společná příprava na Velikonoce se nazývá: „40 dní – doba a cesta.“ Téma 5. neděle postní: Vyslání a setkání – doba naděje. 

Zavčas přistupujme ke svátosti smíření. Za čtrnáct dní je Květná neděle. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha