Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Největší týden v životě křesťana začíná nedělí, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby vykonal to, proč se narodil. Není to triumf, ale služba. Živé ratolesti, větve s pupeny rašících květů symbolizující rodící se život. Tento zvyk zpřítomňuje biblické události. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… 

Svou nevinnou smrtí nám otevřel přístup k Otci (Preface Květné neděle)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha