Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 19.45 večer ztišení, modlitby a písní v duchu komunity Taizé.

Pátek: je poslední možnost eucharistické adorace v bazilice od 20.00 do 21.00. Od 20.30 moderovaná část adorace s biblickým tématem jako příprava na následující neděli. 

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. 

Naše letošní společná postní almužna je věnována na pomoc Ukrajině, konkrétně na dopravu potřebného materiálu. Papírové kasičky můžeme od 9. dubna 2023 vracet do sakristie.

Zavčas přistupujme ke svátosti smíření. Zpověď přijatá v následujících dnech znamená méně stresu jak pro penitenty, tak pro kněze. Děkujeme. 

Příští nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Květná neděle – nazývá se podle ratolestí, které si přineseme vlastní – na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Mše svaté s žehnáním ratolestí v 7.30 a 9.00. Mše svatá v 9.00 bude za příznivého počasí zahájena u hlavní brány areálu kláštera.

Triduum – začíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou na památku Večeře Páně. Celý pořad velikonočních bohoslužeb a obřadů zůstává ve svých obvyklých časech. Připomeneme si je příští neděli. Už dnes je pořad k dispozici na našich informačních místech. Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen k adoraci, prosíme, abyste se zapisovali na modlitební stráž vždy po hodinách v sakristii. Děkujme. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha