Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

neděle 2. dubna – Květná neděle

7.30     mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí

9.00     mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí

11.00    mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním ratolestí

18.00    mše svatá v bazilice

čtvrtek 6. dubna – Zelený čtvrtek

Ranní bohoslužba v bazilice nebude. (Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.) Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

17.00    mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře

18.00    mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

pátek 7. dubna – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 20.30.

      15.00    velkopáteční obřady v bazilice

      17.00    velkopáteční obřady na Bílé Hoře

      19.00    denní modlitba církve

– modlitba se čtením Bílé soboty

V tento den se nezpovídá.

sobota 8. dubna – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00.

20.00   velikonoční vigilie na Bílé Hoře

20.30   velikonoční vigilie v bazilice

V tento den se nezpovídá.

neděle 9. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

      8.00     mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

10.00    mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

11.00    mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním pokrmů

      18.00    mše svatá v bazilice s žehnáním pokrmů,

liturgii doprovodí chrámový sbor:

A. Dvořák, Mše D dur

V tento den se nezpovídá.

pondělí 10. dubna – Velikonoční pondělí

7.30     mše svatá v bazilice

9.00     mše svatá v bazilice zaměřená na děti

11.00    mše svatá na Bílé Hoře

18.00    mše svatá v bazilice

Bazilika je v uvedených dnech otevřena

ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě,

nikoli za účelem prohlídky kostela.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha