Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle oktávu velikonočního

Neděle Božího milosrdenství

Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do slavení liturgie letošních Velikonoc, děkujeme také vám, kdo jste se zapsali na adorace v průběhu Tridua. 

Při dnešní večerní mši svaté v 18.00 prožijeme udílení iniciačních svátostí jednomu z katechumenů.

Pátek: památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve.

Sobota: v katedrále oslavíme 1050let od založení pražské diecéze, mše svatá, které bude předsedat arcibiskup Jan ke cti sv. Vojtěcha začíná v 10.00. Mysleme v modlitbě na arcibiskupa Jana a celou naši diecézi.

Neděle: mše svatá v 9.00 spojená s udílením svátosti křtu.

Ve středu 26. dubna 2023 bude probíhat chemické ošetření mobiliáře kostela a přilehlých místností u sakristie. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá a nebude také mše svatá následující den, tj. 27. dubna v 7.00.

Je za námi doba postní, shromažďujeme tedy společnou postní almužnu, letos je věnována na pomoc Ukrajině, konkrétně na dopravu potřebného materiálu. Papírové kasičky můžete nosit do sakristie. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha