Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes se koná Koncert k poctě sv. Vojtěcha. V kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře ve 20.15 – zazní skladby pro varhany a trubku. Vstupné dobrovolné.

Pondělí: před večerní mší svatou v 17.25 se modlíme společně růženec. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme, kdo můžete přijít. 

Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: bude probíhat chemické ošetření mobiliáře kostela a přilehlých místností u sakristie. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá a nebude také mše svatá následující den, tj. 27. dubna v 7.00.

Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Neděle: IV. velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

V úterý 2. května 2023 zveme na další setkání nad Biblí večer v 19.00.

Pozvání na výstavu, na které se podílí náš P. Cyril. Název: „I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ od 6. do 31. května 2023 v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. V rámci zahájení výstavy jsme zváni na mši svatou v sobotu 6. května 2023 v kostele Panny Marie Sněžné od 10.30, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB.

Je za námi doba postní, shromažďujeme tedy společnou postní almužnu, letos je věnována na pomoc Ukrajině, konkrétně na dopravu potřebného materiálu. Papírové kasičky můžete nosit do sakristie.