Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Vrcholí návštěva papeže Františka v Maďarsku, prosme za mír pro Evropu a celý svět…

Pondělí: památka sv. Josefa, dělníka.

Úterý: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. V 15.00 mše svatá pro seniory. Po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii (po celý měsíc květen). V úterý večer také zveme na další setkání nad Biblí v 19.00 ve Vojtěšce.

Středa: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše svatá za + P. Františka Jedličku, zdejšího duchovního správce.

Pátek: první v měsíci, po mši svaté eucharistická adorace, v 19.45 se modlíme společně kompletář, následuje zakončení adorace a požehnání.

Sobota: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Pozvání na výstavu, kterou připravuje náš P. Cyril. Název: „I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ od 6. do 31. května 2023 v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. V rámci zahájení výstavy jsme zváni na mši svatou v sobotu 6. května 2023 v kostele Panny Marie Sněžné od 10.30, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB.

V sobotu 13. května 2023 se koná farní pouť do Nižboru (u Berouna). Cílem je kostel Povýšení sv. Kříže, poutní mše svatá ve 13.00. Je připraveno 5 poutních tras v rozmezí vzdáleností 1km (ze ŽST Nižbor) až 15,5km (ze zastávky BUS Loděnice). Kostel se tyčí na skále v rámci areálu zámku nad obcí, ale lze k němu přijet i autem. Jako obvykle i letos po mši svaté následuje agapé, společné setkání při občerstvení z vlastních zásob. Jsou připraveny obě varianty dle počasí. V případě příznivého počasí smíme rozdělat oheň nedaleko kostela. Za nepříznivých podmínek je dojednán obecní sál s přilehlou restaurací. Průběžně sledujme informace na internetu nebo na vývěskách. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha