Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Za zavřenými dveřmi se děje vždy to, co podléhá tajemství. Tak se ukazuje Zmrtvýchvstalý učedníkům, ve skrytosti, protože jde o setkání s tajemstvím života a smrti, lásky a zrady, víry i nedůvěry…

Děkujte, protože Jeho milosrdenství je stálé… (srov. Žalm 118)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha