Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Biskupství ostravsko-opavské a Biskupství Limburg ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a časopisem DUHA 

srdečně zvou na výstavu 

„I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ 

od 6. do 31. května 2023 

v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze (vstup z Františkánské zahrady přes dětské hřiště).

V sobotu 6. 5. je veřejnost zvána k připomenutí si odkazu Richarda Henkese při bohoslužbě, kterou bude v kostele Panny Marie Sněžné od 10.30 sloužit rodák ze Slezska a předseda konference řeholních představených arciopat Prokop Siostrzonek OSB.


Na výstavě uvidíte velkoformátové panely ze stejnojmenného a několikrát oceněného komiksu ilustrátorského kolektivu Drushba Pankow o životním příběhu pallotina P. Richarda Henkese, který zemřel v koncentračním táboře Dachau v únoru 1945 a v roce 2019 byl blahořečen. Výstavu už vidělo mnoho lidí v Německu, v Římě a nyní se na ni můžete podívat i u nás. Výstavou vás provede česko-německý multimediální průvodce, který nabízí bohaté doprovodné a rozšiřující informace v podobě videí, audionahrávek a textových dokumentů, např. dopisů a fotografií.


Richard Henkes působil před svým odsunem jako farář v dnešní ostravsko-opavské diecézi. V koncentračním táboře Dachau se staral také o české spoluvězně, dokud se sám nenakazil tyfem. Pater Henkes se v koncentračním táboře učil česky a byl v osobním kontaktu s Josefem Beranem, pozdějším pražským kardinálem. Výstava a divadelní hra tak vzdávají hold průkopníkovi česko-německého přátelství a mučedníkovi lásky.

Záštitu nad výstavou převzali předsedové české a německé biskupské konference pražský arcibiskup Jan Graubner a limburský biskup Dr. Georg Bätzing spolu s německým velvyslancem v Praze Andreasem Künnem.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha