Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jednoho z našich farníků při letošní velikonoční vigilii musela (v začátku bohoslužby slova) odvézt RZS do ÚVN Střešovice. Děkuje všem, kdo se o něj postarali, přivolali pomoc a také se za něj modlili. Dle posledních zpráv, dá-li Bůh, prý se opět brzy v kostele setkáme. Bohu díky! Ať i tato dobrá zpráva podpoří naši velikonoční radost!