Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 26. dubna 2023 od 8.30 dojde k chemickému ošetření mobiliáře kostela. Kostel bude celý den uzavřen! 

26. dubna 2023 mše svatá v 18.00 nebude. 27. dubna 2023 mše svatá v 7.00 nebude. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha