Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 26. dubna 2023 od 8.30 dojde k chemickému ošetření mobiliáře kostela. Kostel bude celý den uzavřen! 

26. dubna 2023 mše svatá v 18.00 nebude. 27. dubna 2023 mše svatá v 7.00 nebude.