Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na našich stránkách v pravém sloupci najdete odkaz na živé přenosy z bohoslužeb velikonočního Tridua. Přenosy jsou určeny pro ty, kdo jsou nemocní, kdo z vážných důvodů se nemohou účastnit osobně. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha