Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na našich stránkách v pravém sloupci najdete odkaz na živé přenosy z bohoslužeb velikonočního Tridua. Přenosy jsou určeny pro ty, kdo jsou nemocní, kdo z vážných důvodů se nemohou účastnit osobně.