Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle. V průběhu celého dne jsme vybrali na pomoc dětského stacionáře v africkém Bozoum 83 233Kč. Děkujeme všem dárcům!

Včera přijal arcibiskup Jan do katechumenátu tři zájemce o křest z naší farnosti. Doprovázejme je modlitbou.

Dnes na Bílé Hoře v 16.20 se koná houslový koncert, vystoupí Marie Magdalena Fuxová. 

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý: památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory, v tomto pastoračním roce poslední. Po mši svaté následuje modlitba k Panně Marii. 

Středa: svátek Navštívení Panny Marie. 

Pátek: Noc kostelů. V naší farnosti je připraven program od 18.00 do 23.00. Prosíme dobrovolníky o pomoc při dohledu nad návštěvníky kostela. Hlaste se, prosíme, na farní mail. 

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši svaté v 9.00 uděluje svátost biřmování v naší farnosti Mons. Zdenek Wasserbauer. Mysleme na naše biřmovance v modlitbě. Večerní mše svatá v 18.00 bude doprovázena gregoriánským chorálem a v 19.30 se koná koncert k 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska.

V úterý 6. června 2023 nebude večerní mše svatá z důvodu konání benefičního koncertu pro klášter v Drastech. Večer v 19.00 zveme do Vojtěšky na setkání nad Písmem svatým.

Čtvrtek 8. června 2023: slavnost Těla a Krve Páně.

V neděli 11. června 2023: při mši svaté v 9.00 udělování svátosti Eucharistie, první svaté přijímání. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha