Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujme všem, kdo můžete přijít.

Pátek: svátek Výročí posvěcení naší katedrály.

V pondělí 15. května 2023 v 19.45 zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé.

Úterý: mše svatá v 15.00 zaměřena na seniory. Po mši svaté modlitba litanií k Panny Marii. 

Čtvrtek 18. května 2023: slavnost Nanebevstoupení Páně, tzv. doporučený svátek, tedy – pokud můžeme – máme slavit eucharistii. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Tato slavnost nás uvádí do přípravy na Letnice. Na slavnost Seslání Ducha svatého se budeme připravovat Svatodušní novénou, devíti dny od 18. do 26. května 2023. V bazilice bude každý večer ve 20.00 společná modlitba, ztišení, zpěv nad sedmi dary Ducha svatého. 

Neděle 21. května 2023 je připravena Misijní neděle naší farnosti, akce Na světě nejsme sami.

Pozvání na výstavu, kterou připravil náš P. Cyril. Název: „I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ od 6. do 31. května 2023 v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze.

V sobotu 13. května 2023 se koná farní pouť do Nižboru (u Berouna). Cílem je kostel Povýšení sv. Kříže, poutní mše svatá ve 13.00. Je připraveno 5 poutních tras v rozmezí vzdáleností 1km (ze ŽST Nižbor) až 15,5km (ze zastávky BUS Loděnice). Kostel se tyčí na skále v rámci areálu zámku nad obcí, ale lze k němu přijet i autem. Jako obvykle i letos po mši svaté následuje agapé, společné setkání při občerstvení z vlastních zásob. Jsou připraveny obě varianty dle počasí. V případě příznivého počasí smíme rozdělat oheň nedaleko kostela. Za nepříznivých podmínek je dojednán obecní sál s přilehlou restaurací. Průběžně sledujme informace na internetu nebo na vývěskách. Pozor na změny v dopravě, o kterých informujeme.