Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany.

Pondělí: památka sv. Bonifáce, patrona našeho kláštera. V 19.45 zveme na modlitbu v duchu komunity Taizé.

Úterý: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. V 15.00 mše svatá pro seniory. Po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii (po celý měsíc květen).

Čtvrtek 18. května 2023: slavnost Nanebevstoupení Páně, tzv. doporučený svátek, tedy – pokud můžeme – máme slavit eucharistii. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Večerní mše svatá je za + br. Aleše Vandrovce OSB, v den 1. výročí úmrtí. Slavnost Nanebevstoupení Páně nás připravuje na Letnice. Na slavnost Seslání Ducha svatého se budeme připravovat Svatodušní novénou, devíti dny od 18. do 26. května 2023. Můžeme ji slavit společně, v bazilice bude každý večer ve 20.00 společná modlitba, ztišení, zpěv nad sedmi dary Ducha svatého. 

Pátek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Neděle: Den modliteb za sdělovací prostředky. Misijní neděle naší farnosti, akce „Na světě nejsme sami,“ kterou pořádají naše skautské oddíly Jeleni a Arachné. Jedná se o benefici ve prospěch denního stacionáře pro děti ve Středoafrickém Bozoum. Den začne mší sv. v 9.00, kterou povede otec arcibiskup Jan. Po mši svaté pokračujeme v agapé misijními koláči před kostelem, pokud bude příznivé počasí. Prosíme, abyste pomohli s pečením koláčů, buchet atp. ke kávě a čaji. Vše můžete nosit na faru, do Infocentra, nebo do sakristie. Děkujeme za pomoc. 

V neděli 28. května 2023 při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti.

Pozvání na výstavu, kterou připravil náš P. Cyril. Název: „I když mě pravda zničí… P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ od 6. do 31. května 2023 v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha