Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 18.00 mše svatá ke cti sv. Kryštofa, patrona motoristů a všech cestujících. Po mši svaté před bazilikou požehnání všem řidičům a v 19.00 školení řidičů auto/moto (místo konání bude upřesněno, lektoruje náš farník Václav Šťastný).

Úterý: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Víta, mučedníka, spolupatrona naší katedrály.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Večerní mši svatou doprovodí náš chrámový sbor.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V parku pod klášterem se bude konat celodenní slavnost – zahájení nového ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti k zakončení školního (a pastoračního roku) roku. Po mši svaté dle počasí piknik za Vojtěškou, každý si donese své vlastní občerstvení, nápoje budou zajištěny.

V pondělí 26. června 2023 v 19.45 modlitba Taizé v bazilice.

Ve středu 28. června 2023 mše svatá v 19.00 na zahájení skautských táborů.

Od 26. června přecházíme na letní pořad bohoslužeb.