Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: Památka sv. Romualda, opata. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme, kdo můžete přijít pomoci. V 18.00 zveme na vernisáž výstavy „Skutečný Santini,“ která se uskuteční v poutním areálu na Bílé Hoře. Pořádají naše sestry benediktinky a fakulta architektury ČVUT. 

Úterý: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Večerní mše svatá za + Kryštofa Dientzenhofera v den výročí úmrtí.

Středa: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Večerní mše svatá za + P. Aloise Kánského, který působil v naší farnosti v 80. letech.

Pátek: Večerní mše svatá za + P. Jana Kohla OSB, v den nedožitého 50. výročí jeho kněžského svěcení. Působil 23let v naší farnosti. 

Sobota: slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

V pondělí 26. června 2023 v 19.45 modlitba Taizé v bazilice. Kdo by se chtěl připojit ke schole zpěvem či s hudebními nástroji, můžete psát na mail: simon.marusiak@gmail.com

Ve středu 28. června 2023 mše svatá v 19.00 v bazilice na zahájení skautských táborů.

Od pondělí 26. června včetně přecházíme na letní pořad bohoslužeb!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha