Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad bohoslužeb u sv. Markéty přes prázdniny! Po, St, Pá pouze večerní mše svatá v 18.00; Út, Čt pouze ranní mše svatá v 7.00. Víkendy zůstávají beze změny.

Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Úterý: svátek sv. Prokopa, opata, našeho benediktinského patrona. 

Středa: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, je to tzv. doporučený svátek, mše svatá u sv. Markéty bude pouze v 18.00. Národní pouť na Velehradě.

Pátek: první v měsíci, po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti k adoraci, v 19.45 společná modlitba breviáře a ve 20.30 požehnání.

Pondělí 10. července 2023 po večerní mši svaté bude úklid kostela.

Úterý 11. července 2023: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00.

Čtvrtek 12. července 2023: poutní slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00.

O tomto víkendu začínají letní tábory našich skautských oddílů, mysleme v modlitbě na zdárný průběh a příznivé počasí.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha