Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Alexia, patrona našeho kláštera.

Sobota: svátek sv. Marie Magdaleny. V 19.00 bude mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů s prosbou o požehnání na další prázdninové cesty, zvláště na zahraniční cestu vedoucích do Gruzie a výpravu družinky skautů do Jižní Koreje na celosvětové setkání skautů zv. Jamboree.

Neděle: Světový den prarodičů a seniorů (v okruhu památky sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie). Tento úmysl rozvineme i následující pondělí modlitbou růžence v 17.15 a ve středu v den památky svatých rodičů Panny Marie.

Mládež naší farnosti se připravuje na cestu do Portugalska na Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu ve dnech 1. – 6. srpna 2023. Vydají se na cestu za doprovodu našeho jáhna br. Bruna Maria. Příští neděli v 9.00 při mši svaté poprosíme o požehnání na tuto cestu. Naši mladí odjíždí již 25. července 2023 (na svátek sv. Jakuba) na přípravné dny, kdy se budou seznamovat s diecézemi v Portugalsku. Mysleme na všechny v modlitbě. Příští úterý naše mládež neodjede do Portugalska s prázdnýma rukama, ale vezme s sebou i naše úmysly. Pokud chceme, můžeme je i formulovat, napsat na papír a vložit do schránky vzadu v kostele, či mailem na adresu cameronm@seznam.cz a to nejpozději do pondělí 24. července 2023.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha