Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

(sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy)

Světový den prarodičů a seniorů (v okruhu památky sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie). Je vhodné navštívit seniory, kteří jsou sami a nemají blízké…

Pondělí: v 17.25 modlitba růžence za naše prarodiče a seniory. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za pomoc.

Úterý: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Středa: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Mše svatá za naše prarodiče a seniory.

Čtvrtek: památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje.

Sobota: památka sv. Marty, Maria a Lazara.

Mládež naší farnosti v úterý odjíždí do Portugalska na Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu ve dnech 1. – 6. srpna 2023. Doprovází je jáhen br. Bruno Maria. Od úterý se zúčastní přípravných dnů v portugalských diecézích. Mysleme na všechny v modlitbě. Dnes při mši svaté v 9.00 jim vyprošujeme zvláště požehnání. Naši mladí neodjíždí do Portugalska s prázdnýma rukama, ale berou s sebou i naše úmysly. Pokud chceme, můžeme je formulovat, napsat na papír a vložit do schránky vzadu v kostele, či mailem na adresu cameronm@seznam.cz a to nejpozději do pondělí 24. července 2023.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha