Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Úterý: památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze. První pátek v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k adoraci, v 19.45 modlitba breviáře, ve 20.30 požehnání.

Neděle: svátek Proměnění Páně.

V neděli 13. srpna 2023 bude poutní den na Bílé Hoře. Mše svatá v 11.00, celebruje otec arciopat Prokop, v 17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání. 

Mládež naší farnosti odcestovala v úterý do Portugalska na Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu ve dnech 1. – 6. srpna 2023. Doprovází je jáhen br. Bruno Maria. V těchto dnech se zúčastní přípravných dnů v portugalských diecézích. Na Tv Noe je možno sledovat každý den pravidelné zpravodajství a chystané přímé přenosy z hlavního programu SDM. Mysleme v modlitbě na zdárný průběh. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha