Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pojďme poděkovat za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni, v sobotu 22. července 2023 v 19.00 v bazilice. Zároveň poprosíme o požehnání na další prázdninové cesty.