Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijďte se občerstvit nejen na duši, ale i na těle, zveme všechny poutníky k oslavě zakladatele benediktinského řádu sv. Benedikta z Nusie v úterý 11. července 2023 v 7.00 a v 18.00. Stejně tak sv. Markétu z Antiochie ve čtvrtek 13. července 2023 při setkání v 7.00 a v 18.00, to vše v bazilice. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha