Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijďte se občerstvit nejen na duši, ale i na těle, zveme všechny poutníky k oslavě zakladatele benediktinského řádu sv. Benedikta z Nusie v úterý 11. července 2023 v 7.00 a v 18.00. Stejně tak sv. Markétu z Antiochie ve čtvrtek 13. července 2023 při setkání v 7.00 a v 18.00, to vše v bazilice.