Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos v kontextu Světových dnů mládeže v Lisabonu. Mladí prosí o modlitby a požehnání své prarodiče a seniory. Modlitba za seniory a naše prarodiče znamená je navštívit a ujistit o tom, že jejich místo je právě uprostřed nás všech. Zkušenost (stáří) a budoucnost (mládí)… Obohacující pro všechny…

Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení (Lukáš 1, 50) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha