Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní den na Bílé Hoře. Program: Mše svatá v 11.00, celebruje otec arciopat Prokop; ve 12.30 komentovaná prohlídka, provází abatyše Francesca; 17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání; 18.00 nešpory – večerní modlitba se sestrami benediktinkami. Po celý den je areál poutního místa otevřen.

14. a 15. srpna 2023 ve 20.00 se koná v areálu poutního místa na Bílé Hoře představení divadelního spolku Jedl nazvané Divoký kosatec.

Pondělí: památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Úterý 15. srpna 2023: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá u sv. Markéty pouze v 7.00, večerní mše svatá je pouze na Bílé Hoře. 

Čtvrtek: večerní mše svatá na Bílé Hoře nebude. 

Tuto sobotu 19. srpna 2023 se koná prázdninové setkání přátel časopisu Duha, na kterém se velkou měrou podílí náš P. Cyril. Setkání se koná v Putimi u Písku. Bohatý program pro rodiny s dětmi od 12.00 do večera, mši svatou v poledne přenáší rádio Proglas. Podrobný program na našich informačních místech. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha