Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pia X., papeže. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, prosíme o pomoc a děkujeme za ni. V tento den mysleme v modlitbě na naši zemi s prosbou za zachování svobody a demokracie v Čechách a na Slovensku.

Úterý: památka Panny Marie Královny.

Čtvrtek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Výročí násilné smrti dvou kněží, benediktinů, kteří byli zabiti při násilnostech na konci II. světové války.

Pátek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

V neděli 3. září 2023 při mši svaté v 9.00 ustanovení nového služebníka Eucharistie v naší farnosti. Po mši svaté děti dostanou nové album na připomínku evangelia a také první památku na neděli v novém školním roce.

Prosíme rodiče, aby odevzdávali přihlášky na výuku náboženství/katecheze buď elektronicky nebo v tištěné podobě do sakristie, a to nejpozději do 3. září 2023. Veškeré informace jsou na internetu nebo vzadu na nástěnce v kostele. 

První setkání nad Biblí v novém pastoračním roce se bude konat v úterý 5. září 2023 v 19.00 ve Vojtěšce.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha