Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Maria, Matka Ježíšova, Matka nás všech

Maxmilián Kolbe, kněz, mučedník

Dívka, žena a matka, která dala v určený čas svůj život do služby každého z nás. Muž, kněz, řeholník, vězeň v Osvětimi, který dal v potřebnou chvíli svůj život za život táty od malých dětí… 

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou (Lk 1, 52 – 53)