Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve druhé polovině prázdnin… Kdo by si nepřál být lepší, více se poznávat, vědět, jak lépe s druhými komunikovat k dobru všech…? I dnes je příležitost k proměně… Každá proměna něco stojí. Ježíš z Nazareta na sobě ukázal cestu, proměna znamená přijmout nevyhnutelné, a tak spatřit už dnes budoucí odměnu, slávu… Máme šanci nechat proměnit svůj život…

Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat… (list Židům 12, 1 – 2)