Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme za pomoc všem, kdo mohou přijít.

Úterý: památka sv. Dominika, kněze.

Středa: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Čtvrtek: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Pátek: památka sv. Kláry, panny, sestry sv. Františka z Asissi.

Neděle: poutní den na Bílé Hoře. Program celého dne je následující: Mše svatá v 11.00, celebruje otec arciopat Prokop; ve 12.30 komentovaná prohlídka, provází abatyše Francesca; 17.00 modlitba litanií k Panně Marii a svátostné požehnání; 18.00 nešpory – večerní modlitba se sestrami benediktinkami. Po celý den je areál poutního místa otevřen.

14. a 15. srpna 2023 ve 20.00 se koná v areálu poutního místa na Bílé Hoře představení divadelního spolku Jedl nazvané Divoký kosatec.

Úterý 15. srpna 2023: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 

Dnes vrcholí Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu. Mysleme v modlitbě nejen na našich sedm poutníků z Břevnova, ale na zdárný průběh a šťastný návrat všech poutníků domů. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha