Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 ustanovení nového služebníka Eucharistie v naší farnosti. Po mši svaté děti dostanou první památku na evangelium a nové album v novém školním roce.

Prosíme rodiče, aby odevzdávali přihlášky na výuku náboženství/katecheze buď elektronicky nebo v tištěné podobě do sakristie, termín odevzdání je dnes. Začátek výuky je 13. září 2023. Veškeré informace jsou na internetu nebo vzadu na nástěnce v kostele. 

Od zítřka 4. září 2023 obnovujeme obvyklý pořad bohoslužeb.

Pondělí: u příležitosti Dne Prahy 6 se koná v 19.00 v bazilice koncert. Z tohoto důvodu nebude pravidelný úklid kostela.

Úterý: zveme na první setkání nad Biblí v novém pastoračním roce, začátek v 19.00 ve Vojtěšce.

Středa: zveme na povídání o Světovém dni mládeže v Lisabonu z pohledu účastníků z naší farnosti. Začátek ve 20.00 ve Vojtěšce.

Pátek: svátek Narození Panny Marie. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 zahájení nového školního a pastoračního roku. 

Blíží se kněžské svěcení br. Bruna, stane se tak 23. září 2023, primice – první mše svatá bude hned následující den 24. září 2023.

Poděkování za mimořádný úklid kostela a fary patří tatínkům z naší farnosti, kteří ve středu večer vyčistili podlahy včetně koberců v kostele, zpovědní místnosti, na faře a obě učebny. Děkujeme.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha