Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka Jména Panny Marie.

Středa: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. V tento den začíná výuka náboženství v naší farnosti, informace pro rodiče jsou zvláště na internetových stránkách.

Čtvrtek: svátek Povýšení svatého Kříže.

Pátek: památka Panny Marie Bolestné.

Sobota: památka sv. Ludmily, mučednice.

V pondělí 18. září 2023 oslaví 40. výročí kněžství se svými spolužáky arciopat Prokop mší svatou zde v bazilice ve 12.00.

Ve čtvrtek 21. září 2023 v 18.00 se koná na Bílé Hoře přednáška Oldřicha Seluckého.

Blíží se kněžské svěcení br. Bruna, stane se tak 23. září 2023 v 10.00 zde v bazilice, primice – první mše svatá bude hned následující den 24. září 2023 v 9.00. Po primici, po nedělní mši svaté, bude setkání – agapé – ve farních prostorách při kávě a čaji (za příznivého počasí venku), prosíme o příspěvek ve formě napečených buchet, koláčů apod. Děkujeme. 

Poděkování za mimořádný úklid Vojtěšky patří maminkám a katechetkám z naší farnosti, kteří ve čtvrtek večer se věnovaly přípravě učeben na nový školní rok, a to včetně mytí oken. Děkujeme.