Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: oslaví 40. výročí kněžství se svými spolužáky arciopat Prokop mší svatou v bazilice ve 12.00. Po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostea. Děkujeme vše, kdo můžete přijít a jakkoli pomoci. Farní oslava kněžství P. Prokopa bude v neděli 8. října 2023 v 9.00.  

Středa: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků.

Čtvrtek: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. V 18.00 se koná na Bílé Hoře přednáška Oldřicha Seluckého.

Sobota: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Ranní mše svatá v 7.00 nebude. 

V sobotu přijme kněžské svěcení z rukou biskupa V. Malého br. Bruno, mše svatá začíná v 10.00. Primici – první mši svatou prožijeme hned následující den v neděli v 9.00. Po primici, po nedělní mši svaté, bude setkání – agapé – ve farních prostorách při kávě a čaji (za příznivého počasí venku), prosíme o příspěvek ve formě napečených buchet, koláčů apod. Děkujeme. 

Ve čtvrtek 28. září 2023 je slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země, je to tzv. doporučený svátek. Zároveň je tento den státním svátkem. Ve Staré Boleslavi se koná národní pouť. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha