Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: v 19.45 modlitba v duchu komunity Taizé v bazilice. 

Úterý: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.

Středa: památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Čtvrtek: slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země, je to tzv. doporučený svátek. Zároveň je tento den státním svátkem. Ve Staré Boleslavi se koná národní pouť. Naši skauti tam opět pomáhají s organizací a drží čestnou stráž už o vigilii ve středu večer. 

Pátek: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Sobota: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Výročí požehnání našich varhan (v r. 2007), večerní mše svatá bude za všechny dobrodince, kteří přispěli a pomáhají s údržbou varhan. 

V úterý 3. října 2023 večer v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

Blíží se slavnost Výročí posvěcení naší baziliky 9. října 1757, tedy o víkendu 6. až 8. října 2023 se koná v okolí kláštera „Břevnovské posvícení,“ počítejme tedy se vším, co s tím souvisí, na prvním místě s oslavou výročí posvěcení v neděli 8. října 2023 v 9.00. Při této mši svaté poděkujeme společně jako farnost za 40 let kněžství otce arciopata Prokopa. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha