Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do příprav a pomohli při kněžském svěcení Br. Bruna a jeho primici minulý víkend. 

Pondělí: památka svatých andělů strážných. Po večerní mši svaté nebude úklid kostela.

Úterý: v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

Středa: památka sv. Františka z Assisi. Konči měsíc modliteb za planetu Zemi. Mysleme v modlitbě na papeže Františka.

Pátek: památka sv. Bruna, kněze. První pátek v měsíci. Nebude obvyklá eucharistická adorace.

Sobota: památka Panny Marie Růžencové. 

Blíží se slavnost Výročí posvěcení naší baziliky 9. října 1757, o příštím víkendu 6. až 8. října 2023 se koná v okolí kláštera „Břevnovské posvícení,“ počítejme tedy se vším, co s tím souvisí, na prvním místě s oslavou výročí posvěcení v neděli 8. října 2023 v 9.00. Při této mši svaté poděkujeme společně jako farnost za 40 let kněžství otce arciopata Prokopa.

V úterý 10. října 2023 se koná v 19.00 koncert v Tereziánském sále z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Kvarteto Appolo.

V pátek 13. října 2023 se koná ve 20.00 v bazilice rozjímavá modlitba Bolestného růžence s hudebním doprovodem, varhany – Marek Čihař, housle – Magdalena Fuxová. 

V neděli 15. října 2023 při mši svaté v 9.00 prožijeme přijetí nových ministrantů do služby u oltáře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha