Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvání na kněžské svěcení:-)!

Kdy? sobota 23. 9. 2023 od 10:00

Kde? bazilika svaté Markéty

… a primiční mše svatá pak v neděli 24. 9. od 9:00 též u svaté Markéty:-)!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha