Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do příprav a pomohli při kněžském svěcení Br. Bruna a jeho primici předminulý víkend. 

Pondělí: slavnost Výročí posvěcení baziliky. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. 

Úterý: památka sv. Vintíře, poustevníka. V 19.00 koncert v Tereziánském sále z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Kvarteto Appolo.

Čtvrtek: památka sv. Radima, biskupa.

Pátek: v 19.00 koncert na Bílé Hoře dánského vokálního souboru Oktogon. Ve 20.00 v bazilice rozjímavá modlitba Bolestného růžence s hudebním doprovodem, varhany – Marek Čihař, housle – Magdalena Fuxová. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 prožijeme přijetí nových ministrantů do služby u oltáře.

Ve středu 18. října 2023 zveme na promítání fotek z letošního mezinárodního setkání skautů v J. Koreji, nazvané Jamboree, akce začíná v 19.00 ve Vojtěšce.

V sobotu 21. října 2023 se koná diecézní pouť prvokomunikantů, kteří přijali nebo poprvé přijmou Eucharistii. Pozvání do katedrály platí i pro všechny kněze, katechety a celé rodiny. 

V neděli 22. října 2023 mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha